Predseda ZO SZZ Rosina

Jaroslav Lysík

0917 960 218   lysik.j@gmail.com

Deň záhradkárov zo dňa 17.8.2013 za účasti ing. Dušana Hnilicu a inštruktora OV SZZ Žilina P. Juraja Dubovského