Predseda ZO SZZ Rosina

Jaroslav Lysík

0917 960 218   lysik.j@gmail.com

Výsadba parku a osadenie lavičiek na oddych zo dňa 1.6.2013