Predseda ZO SZZ Rosina

Jaroslav Lysík

0917 960 218   lysik.j@gmail.com

 

Podpníky pre ovocné stromy

napísané 20.6.2017, zverejnil martin, aktualizované 22.3.2020

VÝZNAM PODPNÍKOV

Podpníky významne ovplyvňujú celý rad dôležitých pestovateľských vlastností ovocných drevín. Pri niektorých ovocných druhoch sa zúčastňujú až 50 percentami na celkovej úrode. Podpník je neoddeliteľnou súčasťou ovocného stromu a je rovnako dôležitý ako odroda. Upevňuje svojimi koreňmi strom v pôde a umožňuje príjem živín a vody z pôdy. To isté možno povedať i o preprave asimilačných látok z koruny do podzemných orgánov. Významne ovplyvňuje aj rast navrúbľovanej alebo naočkovanej odrody, začiatok rodivosti, celkovú úrodnosť a výkonnosť stromu. Ovplyvňuje tiež odolnosť proti nízkym teplotám, kvalitu i množstvo ovocia a iné.

Rovnako dôležitý je tiež spôsob rozmnožovania podpníkov, kvalita ich koreňovej sústavy a hĺbka vysadenia. Stabilita ovocného stromu (jeho upevnenie - zakotvenie v pôde) je predovšetkým charakteristikou použitého podpníka. Veľké rozdiely v raste jednotlivých typov podpníkov umožní pestovanie rozličných pestovateľských tvarov a to od veľmi slaborastúcich zákrpkov až po bujne rastúce kmeňové tvary.Šľachtenie podpníkov sa zameriava na slabú intenzitu rastu, ľahkú rozmnožovateľnosť, odolnosť proti celému spektru škodlivých činiteľov a toleranciu voči rozličným pôdno-klimatickým podmienkam. Okrem toho podpník musí mať dobrú afinitu k naštepeným odrodám. Dôležité je pripomenúť, že podpník a ovocný druh (jabloň, hruška, čerešňa a iné), ktorý naň chceme naštepiť musia byť vzájomne pribuzné. Niekedy spolu nezrastú ani dosť blízko pribuzné druhy. Hovoríme, že im chýba vzájomná znášanlivosť (sú inkompatibilné). Opakom je dobrá afinita (kompatibilita - znášanlivosť).

V zimnom období sa pre korene vegetatívnych podpníkov uvádza v pôde ako kritická teplota mínus 7 až mínus 15,5 °C, pričom sú rozdiely v citlivosti jednotlivých podpníkov na mrazy, aj rozdiely v ich regeneračnej schopnosti po namrznutí. Citlivým podpníkom je M9, M4 a niektoré podpníky radu MM. Väčšina podpníkov radu M je pomerne odolná a má dobrú regeneračnú schopnosť. Podpníky množené generatívne - zo semena - sa stavbou koreňového systému i odolnosťou proti zimným mrazom odlišujú od podpníkov množených vegetatívne. Koreňová sústava má výrazne vyvinutý hlavný koreň, často kolovitý (hruška, orech kráľovský a iné), postranných koreňov je menej a sú dosť hrubé, vláskových korienkov je tiež menej. Korene sa vyvíjajú rýchlejšie a mohutnejšie, lepšie zakoreňujú a tieto stromy na týchto podpníkoch rastú bujnejšie ako na podpníkoch vegetatívnych. Koreňovej sústave vegetatívne rozmnožovaných podpníkov veľmi často chýba hlavný koreň, postranné korene sú husté, bohato rozkonárené a tenšie. Šľachtením a výskumom podpníkov sa v SR i v zahraničí zaoberajú mnohé šľachtiteľsko-výskumné pracoviská. V Európe patrí medzi najzmámejšie Výskumná stanica v East Mallingu v Anglicku. Z tohto pracoviska pochádzajú vegetatívne pdpníky radu M. Známe sú podpníky pre jablone M1 až M27, pre hrušky MA až MG. Zo sliviek vytriedili a pomenovali 20 typov. Medzi podpníky jabloní novšej generácie patria tzv. MM typy 101 až 115 (sú výsledkom spolupráce Výskumnej stanice v East Mallingu a Innesovho výskumného ústavu v Mertone)

 

 
 
JABLONE
 
 
HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
M9 - pomaly rastúci podpník, obzvlášť vhodný pre bujne  rastúce odrody. Núti stromy k skoršej a vysokej  rodivosti. Podpník vyžaduje kvalitnejšie pôdy, závlahu a oporu. Hodí sa pre nižšie tvary stromčekov (zákrsky) a ovocné steny. Ovocné stromčeky naštepené na tomto podpníku sadíme na vzdialenosť 1,5 m.
M26 - pomaly až stredne bujne rastúci  podpník. Má bohatšiu  koreňovú sústavu (v porovnaní s M9). Stromy rodia skoro, bohato a pravidelne.  Ich rast je o niečo bujnejší ako na podpníku M9, ale o 30-35 % slabší ako  na semenáči. Je odolný mrazom. Odrody naočkované na tomto podpníku dosahujú vyššie výnosy. Podpník je vhodný pre ovocné steny, hodí sa aj pre zákrsky a štvrťkmene. Oporná konštrukcia nie je nevyhnutná. Odporúčame vysadzať stromčeky na vzdialenosť 1,5-2,0 m.
M7 - stredne  bujne rastúci podpník, s vlastnosťami ako M9, ale má bohatší, jemne rozvetvený koreňový systém. Hodí sa aj do chudobnejších pôd na  živiny a na svahy. Rastie asi o 25-30 % slabšie ako plánka. Na rozdiel od M9 nevyžaduje oporu. Stromčeky sadíme od seba na vzdialenosť 2 m.
MM 106 - stredne bujne rastúci podpník, ktorého rast je o 20-25 % slabší ako u plánky. Tento podpník taktiež urýchľuje nástup do  rodivosti. Hodí sa pre stredne veľké tvary, pre vretená i zákrpky a pokiaľ ide o terén - používa sa aj pre výsadbu na svahy. Nehodí sa do suchých pôd. Tento podpník (podobne ako M7) nevyžaduje oporu. Stromčeky sadíme od seba na vzdialenosť 2-3 m. Šírku medziradia (pri voľbe ktoréhokoľvek podpníka) vždy prispôsobujeme možnosti použitia mechanizácie.
 
HRUŠKY
 
 
HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
Hrušková plánka - podpník pre hrušky, odolný, prispôsobivý každým pôdnym podmienkam, oproti dule má neskorší štart rodivosti, ale dlhšiu životnosť a silnejší rast.
Dula - podpník pre hrušky, má plytkú koreňovú sústavu, preto vyžaduje úrodnejšie pôdy s dostatkom vlahy. Spomaľuje rast a zároveň urýchľuje skorší nástup rodivosti.
Dula MA - vegetatívne množený podpník s veľmi dobrou afinitou (zrastavosťou). Znáša mrazy až do -26 °C. Oproti plánke zoslabuje rast o 30-50 %. Stromy skôr rodia.
Hrušky na plánke sadíme od seba na vzdialenosť 3 m, na dule na vzdialenosť 1,5 m.
Dula MC - vegetatívne množený podpník, ktorého vzrast je menší o 10 - 15 %. Hrušky na plánke sadíme od seba na vzdialenosť 3 m, na dule na vzdialenosť 1,5 m.
 
MARHULE
 
 
HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
Myrobalán - podpník pre marhule, slivky a ringloty. Má dlhú vegetačnú dobu, dobrú afinitu (zrastavosť) s  naštepenými kultivarmi. Zvyčajne už po 2-3 rokoch rodí. Netrpí glejotokom a  nevytvára odnože. Je nenáročný na pôdu, dobre znáša vlhšie a ťažšie pôdy. Je mrazuvzdorný, odoláva šárke, nenáročný na agrotechniku. Stromy sadíme od seba na vzdialenosť 4 m.
Vanovický myrobalán - starší český podpník (názov dostal podľa miesta vzniku), je vhodný pre slivky, ringloty, broskyne a marhule. Oproti štandardnému myrobalánu má lepšiu afinitu (zrastavosť) s naštepenými kultivarmi, vyššiu odolnosť voči šárke a vyššiu mrazuvzdornosť. V mladosti rastie bujne. Ináč je nenáročný na pôdu, na agrotechniku a dobre znáša aj nedostatok vody v pôde. Stromy sadíme od seba na vzdialenosť 3,5 - 4 m.
 
BROSKYNE, NEKTÁRINKY
 
 
HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
 
broskyňový semenáč - podpník pre broskyne. Je to univerzálny podpník vhodný do všetkých oblastí, kde sa pestujú broskyne. Dobre rastie v hlinitých a mierne vlhkých pôdach. Neznáša príliš vlhké pôdy, lebo v nich ľahko zamŕza. Selekcii a šľachteniu broskyňových podpníkov sa venuje najmä Šľachtiteľská a výskumná stanica vo Valticiach na Morave. Tento silne rastúci podpník veľmi dobre kotví v pôde. Ušľachtilé odrody (kultivary) na ňom naštepené zrastajú veľmi dobre. Stromy na tomto podpníku sú dlhoveké a prinášajú stabilné a vysoké úrody. Jeho nevýhodou je jeho nevhodnosť do vápenatejších pôd.
 
ČEREŠNE, VIŠNE
 
 
HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
Mahalebka - podpník pre čerešne a višne. Je prispôsobivý na pôdne podmienky, neznáša zamokrené pôdy, žiada skôr ľahšie a piesčité pôdy. Pomerne značne oslabuje rast stromov, čo sa priaznivo prejavuje na skorej rodivosti. Na kvalitnejších a výživnejších pôdach rastie bujnejšie. Výsadba - 4 m od seba.
Colt - podpník pre čerešne a višne, rastie stredne bujne, nie je náročný na pôdne podmienky. Je odolný mrazom, hodí sa pre nízke aj vyššie pestovateľské tvary. Stromčeky nastupujú do rodivosti pomerne skoro. Stromy nevytvárajú také veľke koruny ako vtáčnica. Vysádzajú sa od seba na vzdialenosť 3 m.
Gisela 5 - má o 2/3 nižší vzrast ako čerešňa vtáčia. Používa sa hlavne pre pestovanie štíhleho vretena. Tento podpník má veľmi dobrý koreňový  systém s dostatkom koreňových vlásočníc. Strom nastupuje do rodivosti už v 2.–3.roku. Je mrazuodolný a naviac - má dobrú stabilitu v pôde (pre stromčeky nie je potrebná opora).  Spon výsadby:  2,5 - 3,0 m  x  4 - 5 m.
 
SLIVKY, RINGLOTY
 
 
HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
Myrobalán - podpník pre marhule, slivky a ringloty. Má dlhú vegetačnú dobu, dobrú afinitu (zrastavosť) s  naštepenými kultivarmi. Zvyčajne už po 2-3 rokoch rodí. Netrpí glejotokom a  nevytvára odnože. Je nenáročný na pôdu, dobre znáša vlhšie a ťažšie pôdy. Je mrazuvzdorný, odoláva šárke, nenáročný na agrotechniku. Stromy sadíme od seba na vzdialenosť 3,5 - 4 m.
Vanovický myrobalán - starší český podpník (názov dostal podľa miesta vzniku), je vhodný pre slivky, ringloty, broskyne a marhule. Oproti štandardnému myrobalánu má lepšiu afinitu (zrastavosť) s naštepenými kultivarmi, vyššiu odolnosť voči šárke a vyššiu mrazuvzdornosť. V mladosti rastie bujne. Ináč je nenáročný na pôdu, na agrotechniku a dobre znáša aj nedostatok vody v pôde. Stromy sadíme od seba na vzdialenosť 3,5 - 4 m.
St. Julien "A" – pomaly až stredne silno rastúci podpník, ide o vegetatívne množený slivkový podpník. Je dostatočne plastický, vhodný aj pre ťažké hlinité a stredne vlhké pôdy. Slivka má na tomto podpníku 70%-ný vzrast oproti semenáčom myrobalánu. V dospelosti dosahuje výšku 3 m. Slivka na tomto podpníku nastupuje do plnej rodivosti už v 3. - 4. roku.  Stromy sadíme od seba na vzdialenosť 2,5 - 3 m.
VVA-1 KRYMSK® - pôvodom z Ruska (K.B.S), je to kríženec P. tomentosa x P. cerasifera. Vzrast je veľmi slabý, zhruba o 40% slabší než u podpníka St. julien. Stromy na tomto podpníku rastú veľmi slabo a pomaly. Kompatibilita podpníka s ušľachtilou časťou je veľmi dobrá. Odolnosť voči mrazu je vysoká. Tento podpník sa vyznačuje včasným nástupom do plodnosti, úrody sú kvalitné, sú vysoké (až dvojnásobne vyššie ako u štandardných podpníkov). Stromy začínajú rodiť už v druhom roku pestovania. Pre maximálne zvýšenie produktivity je dôležité udržiavať stromy v menšom tvare. Použitím tohto podpníka sa obmedzí aj potreba rezu. Taktiež sa podstatne uľahčí aj zber. Slabý rast stromov na tomto podpníku vôbec neovplyvňuje produkciu, ani kvalitu, ani veľkosť plodov. Rodivosť je stabilná aj u starších stromov. Sila rastu a veľkosť plodov sú dve vlastnosti, ktoré sú v priamej závislosti. Spravidla platí, že čím je viac plodov, tým sú plody menšie. No v prípade použitia podpníka VVA-1 sa dosahuje opak: čím je vyššia úroda, plody sú rovnako veľké ak nie väčšie než pri použití podpníka St. julien. Stromy sadíme od seba na vzdialenosť 2,5 - 3 m.
 
TVAROVÉ FORMY OVOCNÝCH STROMČEKOV (duetá, stĺpovité ...)
 
Duetá - sú ovocné stromčeky, ktoré majú na spoločnom podpníku naštepené viacero odrôd. Starostlivo vybraté odrody majú vhodné a vyvážené vlastnosti (vhodné pre túto tvarovú formu).
Stĺpovité stromčeky (ku ktorým patria aj baleríny) - sú najmä v poslednej dobe veľmi zaujímavou pestovateľskou atrakciou. Ide o celkom jednoduchú pestovateľskú formu pestovania ovocných stromčekov - pestovanie jednak v nádobách, kontajneroch alebo kvetináčoch, ale aj ako tzv. zahustené výsadby. Najbežnejší spon pre výsadbu stĺpovitých jabloní je 50 - 60 cm (max. 80 cm). Keďže kôstkoviny (broskyne, marhule, čerešne...) sú náročnejšie na svetlo, odporúčame spon výsadby v riadku o niečo väčší:  1,0 - 1,2 m.   (čítaj ďalej...)