záhradkári Rosina

Aktivity

Zverejnený: 5.9.2014

Rok 2023

- uskutočnenie výročnej členskej schôdze

- organizovanie dňa záhradkárov, výmena skúseností s rôznymi súťažami pre dospelých a     detí

- brigáda, rez živých plotov v obci

- účasť na súťaži vo varení gulášu

- zabezpečenie ovocných stromčekov pre občanov, ktorí túto pomoc potrebujú

- ukážka rezov ovocných stromov a poskytnutie  pomoci pri reze

- výzdoba a umiestnenie gazdovského voza s dreveným koňom na dolnom konci obce

- výroba jesennej dekorácie, slamených postáv pre potešenie našich obyvateľov a návštevníkov obce

- uskutočnenie zájazdu na hrad Pernštejn a priepasti Macocha na Morave

- ošetrenie okrasných stromov a ich rez v obci

- spolupráca so ZŠ a materskou Rosina , uskutočnenie výtvarnej súťaže so záhradkárskou tematikou

- uskutočnenie výstavy ovocia a zeleniny v spolupráci so základnou a materskou školou

- vyhotovenie ďakovného listu pre základnú školu s materskou školou za krásne dekorácie a výtvarné diela, ktoré žiaci vystavovali na výstave ovocia a zeleniny

- poďakovanie a darovanie okrasnej čerešne – sakury pre základnú školu za spoluprácu s našou organizáciou

- uskutočnenie postreku proti inváznym rastlinám v obci – krídlatka japonská

- vianočné posedenie, spojené s premietaním zo života organizácie a odmeňovaním  vystavovateľov ovocia a zeleniny 

 

Rok 2022

Výzdoba a umiestnenie gazdovského voza s dreveným koňom na dolnom  konci obce

Výroba jesennej dekorácie, slamených postáv a pre potešenie obyvateľov obce

Deň záhradkárov a uskutočnenie VČS v sade na Lipovci

Súťaž vo varení gulášu

Ošetrenie okrasných stromov a ich rez v obci

Brigáda, rez živých plotov v obci

Spolupráca so ZŠ Rosina, uskutočnenie výtvarnej súťaže so záhradkárskou tématikou

Uskutočnenie výstavy ovocia a zeleniny v KD Rosina

Výsadba ovocných stromčekov v  sade na Lipovci

 

Rok 2021

Rez živých plotov v obci

Ošetrenie okrasných stromov - sakúr na dolnom konci obce

Ovocinárske práce v sade na Lipovci, ošetrovanie, rez ovocných stromov a pod.

Deň záhradkárov zo dňa 14.8.2021

 

Rok 2020

Ošetrenie okrasných čerešní, sakúr postrekom proti voškám a hubovitým chorobám.

Beseda s ovocinárskou tematikou s profesorom Ivanom Hričovským spojená s ukážkou rezu ovocných stromov v ovocnom sade na Lipovci.
Práca na dekorácii voza s dreveným koňom a ich umiestnenie v obci.

Ošetrovanie ovocných stromov postrekmi proti hubovitým chorobám, ako aj žravým škodcom v ovocnom sade a s tým spojených prác  / hnojenie, rez drevín a pod. /

Brigáda spojená s rezom ovocných stromov vo farskej záhrade, ako aj uskutočnenie rezu ovocných stromov pre občanov,  ktorí túto pomoc potrebujú.

Zber jesennej úrody  pre potreby organizácie.

Uskutočnenie výročnej členskej schôdze s ocenením životných jubileí členov záhradkárskej organizácie.

Výroba dreveného domčeka pre užitočný hmyz s dekoračnou strechou,  ktorý bude slúžiť ako predloha  pre obdobnú činnosť našich občanov a s náučným vzdelávaním žiakov našej ZŠ

 

Rok 2019

Uskutočnenie zájazdu na marhuľové slávnosti v Rakúsku a výlet na hrad Krems

Výsadba a dosadba vyhynutých okrasných čerešní - sakúr na dolnom konci obce

Slávnostný sprievod a umiestnenie dekoračného povozu na dolnom konci obce

Zorganizovanie a uskutočnenie dňa záhradkárov s rôznymi súťažami

Uskutočnenie brigády, strih živých plotov v obci

Strihanie ovocných stromčekov a výmena skúseností s ich pestovaním v ovocnom sade

Účasť na súťaži vo varení gulášu

Ošetrovanie okrasných stromov, sakúr v obci a ovocných stromčekov v záhradkárskom sade a s tým spojených prác, kultivácia, hnojenie, výsev tráv, kosba, výsadba okrasného živého plotu zo smrekov a pod.

Vianočné posedenie a výmena skúseností

 

Rok 2018

Zabezpečenie výstavy výtvarných prác detí ZŠ s MŠ Rosina

Uskutočnenie zájazdu na festival cesnaku a návšteva zámku Buchlov, Buchlovice

Výsadba okrasných čerešní - sakúr na dolnom konci obce

Zorganizovanie záhradkárskeho festivalu " Jeseň na dedine "

Zabezpečenie osadenia dreveného koňa a výzdoba gazdovského voza

Zorganizovanie a uskutočnenie dňa záhradkárov s rôznymi súťažami

Uskutočnenie brigády, zber ovocia s následným spracovaním pre potreby zväzu

Posedenie pre záhradkárov s poďakovaním tým, ktorí sa podieľali na záhradkárskom festivale

Výsadba stromčekov so žiakmi ZŠ s MŠ Rosina v areáli školy

Výsadba stromčekov v záhradkárskom sade a s tým spojených prác, kultivácia, výsev tráv, kosba, výsadba okrasného živého plotu zo smrekov

Rez ovocných stromčekov  v záhradkárskom sade s následnou besedou o pestovaní ovocných stromov

Vianočné posedenie s kultúrnym programom

 

Rok 2017

Exkurzia ovocný sad Vizovice zo dňa 9.6.2017    (Galéria: TU)

Poľsko - Zámok Pszczyna a záhrady Piszarowice zo dňa 27.5.2017    (Galéria: TU)

Výtvarná súťaž, spolupráca so žiakmi ZŠ

Jeseň na dedine, kultúrne podujatie s výstavou ovocia a zeleniny a s ukážkami ľudových remesiel

Deň záhradkárov spojený so súťažou vo varení gulášu

Otvorenie záhrady u Rodiny Jaroslava Paura

Výsadba ovocného sadu  (Galéria: TU)

Gazdovský dekoračný voz

Ošetrenie vysadených stromčekov

Súťaž „Môj dom, moja záhrada.“ 

Vianočné posedenie

 

 

Rok 2016

Výtvarná súťaž, spolupráca so žiakmi ZŠ Rosina

Rez dreva a výroba fošní pre ZŠ Rosina

Úprava školského ihriska - bežeckej dráhy 

Beseda s ukážkou rezu stromkov s profesorom Ivanom Hričovským 

Výlet Valtice, zámku, záhrady a prehliadka Valtického podzemia

Deň záhradkárov, výmena skúseností, súťaže.

Ošetrenie okrasných čerešní, sakúr / rez výhonov a postrek proti voškám /

Rez a ošetrenie vysadených ovocných stromčekov v katastri obce a presvetlenie prestarnutých ovocných stromov.

Príprava folklórnej akcie „Jeseň na dedine“ - plagát

Nákup a úprava gazdovského voza pre dekoračné účely záhradkárskych podujatí a obce.

Súťaž  „Môj dom, moja záhrada.“ 

Vianočné posedenie

 

 

Rok 2015

Zabezpečenie výtvarnej súťaže - strom života v spolupráci so ZŠ Rosina

Výstavba zničených okrasných čerešní - sakúr

Vypracovanie návrhu na záhradkársku zástavu - prápor a zabezpečenie jej výroby

Vyhotovenie rezu okrasných kríkov a ich znova vysadenie

Deň záhradkárov plný športu a súťaží

Prednáška a ukážka rezu ovocných stromov - inštruktor prof. I. Hričovský

Výlet na zámok Kroměříž a splav Baťovho kanála

Súťaž môj dom- moja záhrada

Jeseň na dedine, organizovanie kultúrneho podujatia spojené s výstavou ovocia a zeleniny a s ukážkami výroby tradičných ľudových remesiel

Vianočné stretnutie záhradkárov 

 

Rok 2014


Ukážka a rez ovoc. drevín zo dňa 22.3.2014

Prednáška s ukážkou rezu ovocných drevín

Ošetrenie ovocných stromov na Lipovci

Zájazd zámok Topoľčianky, prehliadka žvebčína

Ošetrenie a rez okrasných čerešní- sakúr

Súťaž  „Môj dom, moja záhrada.“ 

Výsadba živých plotov v okolí rieky Rosinka

Ďen záhradkárov

Jeseň na dedine, výstavu ovocia a zeleniny zo dňa 11.10.2014

Zber ovocia a jeho spracovanie


Rok 2013


Záver roka, zber a spracovanie úrody členmi zapojenými v brigádnickej činnosti v roku 2013

Výstava ovocia a zeleniny spojená s ukážkami ľudových remesiel a prácami žiakov MŠ a ZŠ 12,13,14. 10. 2013

Vyhodnotenie súťaže z výstavy ovocia a zeleniny za rok 2013

Súťaž - Môj dom moja záhrada - Najkrajší balkón

Deň záhradkárov zo dňa 17.8.2013 za účasti ing. Dušana Hnilicu a inštruktora OV SZZ Žilina p. Juraja Dubovského

Výsadba ovocných stromčekov zo žiakmi ZŠ a s občianskym združením Prales zo dňa 21.11.2013 katastra obce ,,Hájik a cesta do Trnového´´

Vinobranie Mikulov + Lednický zámok zo dňa 7.9.2013

Výsadba parku a osadenie lavičiek na oddych zo dňa 1.6.2013

Ukážka rezu ovocných drevín vo farskej záhrade zo dňa 6. 4. 2013 za účasti inštruktora OV SZZ v Žiline p. Vincenta Menšíka.



Rok 2012


Trojdňové záhradkárske hody

Súťaž - Môj dom moja záhrada - Najkrajší balkón

Výstava ovocia a zeleniny spojená s ukážkami ľudových remesiel a prácami žiakov ZŠ Rosina - vyhodnotenie

Výročná členská schôdza za účasti prof. Ivana Hričovského DrSc, Dr.h.c. zo dňa 16.3.2012

Splav rieky Dunajec a návšteva Belianskej jaskyne dňa 14.7.2012

Deň záhradkárov dňa 18.8.2012 za účasti ing. Dušana Hnilicu -Myco Geurilla s ukážkou pestovania drevokazných húb

Ošetrovanie a rez drevín a ošetrenie vysadeného arboréta v základnej škole.



Rok 2011


Hliva ustricová

Presvetlovací rez ovocných stromov
na Lipovci.

Arboretum

Záhradkársky guláš po celý deň

Zájazd TULLN Rakúsko, záhradkársky veľtrh, výstava ruží a záhrad dňa 27.8.2011

Výstava ovocia a zeleniny spojená s výstavou prác žiakov ZŠ ZO Dňa 22.10.2011

Súťaž: Môj dom - Moja záhrada



Rok 2010
Výsadba aleje - okrasné japonské
čerešne, sakury

Bonsaje

Zájazd

Osadenie informačnej tabule

Autobusové zastávky

Súťaž: Môj dom - Moja záhrada

Výstava ovocia a zeleniny

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Vlastné nastavenie cookies