záhradkári Rosina

Činnosť základnej organizácie SZZ Rosina za rok 2023

Zverejnený: 28.11.2023

 

Výbor našej záhradkárskej   organizácie sa aj týmto spôsobom chce poďakovať svojim  členom za prácu, ktorú vykonávajú v prospech našej organizácie a pre potešenie obyvateľov našej obce pri vytváraní dekorácii pre ich potešenie. Od založenie záhradkárskej organizácie v našej obci prešlo už 58 rokov a za toto obdobie organizácia prešla rôznym vývojom. S potešením môžeme povedať, že oduševnenie záhradkárov vždy prinášalo svoje ovocie, hlavne v osvete a samozrejme v pestovaní ovocných plodín.  Naša spomienka patrí záhradkárom, ktorí tvorili našu históriu a žiaľ nám ostáva už si len zaspomínať na ich činnosť a prácu, ktorú zasvätili v prospech našej organizácie. Výbor našej organizácie môže s hrdosťou konštatovať, že naša organizácia,  jej členovia s radosťou plnia úlohy, ktoré si predsavzali plniť podľa plánu práce, podľa ktorého sa každoročne riadi naša organizácia.  

Ich činnosť môžete vidieť aj v našej obci, napr. pri jej skrášľovaní formou výsadby stromov, ich ošetrovania  a jesenných dekorácií.

 

V tomto roku 2023 sa naši členovia podieľali na nasledujúcich činnostiach :

 

- uskutočnenie výročnej členskej schôdze

- organizovanie dňa záhradkárov, výmena skúseností s rôznymi súťažami pre dospelých a     detí

- brigáda, rez živých plotov v obci

- účasť na súťaži vo varení gulášu

- zabezpečenie ovocných stromčekov pre občanov, ktorí túto pomoc potrebujú

- ukážka rezov ovocných stromov a poskytnutie  pomoci pri reze

- výzdoba a umiestnenie gazdovského voza s dreveným koňom na dolnom konci obce

- výroba jesennej dekorácie, slamených postáv pre potešenie našich obyvateľov a návštevníkov obce

- uskutočnenie zájazdu na hrad Pernštejn a priepasti Macocha na Morave

- ošetrenie okrasných stromov a ich rez v obci

- spolupráca so ZŠ a materskou Rosina , uskutočnenie výtvarnej súťaže so záhradkárskou tematikou

- uskutočnenie výstavy ovocia a zeleniny v spolupráci so základnou a materskou školou

- vyhotovenie ďakovného listu pre základnú školu s materskou školou za krásne dekorácie a výtvarné diela, ktoré žiaci vystavovali na výstave ovocia a zeleniny

- poďakovanie a darovanie okrasnej čerešne – sakury pre základnú školu za spoluprácu s našou organizáciou

- uskutočnenie postreku proti inváznym rastlinám v obci – krídlatka japonská

- vianočné posedenie, spojené s premietaním zo života organizácie a odmeňovaním  vystavovateľov ovocia a zeleniny 

       To je časť prác,  ktoré zabezpečuje  výbor záhradkárskej organizácie so svojimi členmi. Zároveň prijmite pozvanie do kolektívu  našej záhradkárskej organizácie.  Privítame občanov, ktorí majú záujem nezištne pracovať v prospech našej organizácie, pretože sme otvorení pre každého nadšenca záhradkárstva.  

        Pre bližšie informácie o činnosti ZO SZZ Rosina si nájdete na stránkach obce Rosina ako aj kliknutím v prehliadači google - záhradkári Rosina – úvod.

 

                                                                                           Jaroslav  Lysík

                                                                                      predseda ZO SZZ Rosina

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Vlastné nastavenie cookies