Predseda ZO SZZ Rosina

Jaroslav Lysík

0917 960 218   lysik.j@gmail.com

 

SPRÁVY A PLÁNY PRÁC

Zverejnil: martin
Napísané: utorok, 20. jún 2017

Správa o činnosti Základnej organizácie<