Predseda ZO SZZ Rosina

Jaroslav Lysík

0917 960 218   lysik.j@gmail.com

 

Správa na rok 2017

napísané 20.6.2017, zverejnil martin, aktualizované 20.6.2017

Správa

O činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Rosine za rok 2016.

Priatelia záhradkári, záhradkárky, milí hostia.

Na úvod správy, kedy si pripomíname 60. výročie vzniku Slovenského zväzu záhradkárov a ktorá zhodnotí našu činnosť za uplynulé obdobie Vás v mene nášho výboru čo najsrdečnejšie pozdravujem a želám Vám veľa zdravia, šťastia a osobných úspechov. Kladieme si otázku, ako čo najlepšie napĺňať odkaz našich predchodcov, záhradkárov, ktorí našu organizáciu založili dňa 9.7.1965.  Vladimír Míka v publikácii s názvom 95 rokov organizovanej činnosti záhradkárov na Slovensku a 50 rokov organizácie záhradkárov v Rosine spravil prierez činnosti záhradkárov na Slovensku a v našej obci , čo si môžete pozrieť na webovej stránke obce v sekcii združenia a spolky alebo jednoducho záhradkári Rosina, kde sa dočítate mnoho informácii ohľadom našej činnosti a taktiež o prácach, ošetrovaní plodín a o samotnom ovocinárstve, ale nájdete tam napríklad aj metodické usmernenie k výrubu a orezávaniu drevín aj s jednotlivými žiadosťami.

Začnem trošku netradične otázkou : Ako čo najlepšie skĺbiť naše vedomosti ohľadom pestovania ovocných plodín, čo môžeme urobiť aby sme mali úžitok s vlastnoručne dopestovaného ovocia a zeleniny a hneď sa natíska aj druhá otázka, ktorá priamo súvisí s našou činnosťou a to, akým spôsobom dokážeme prispieť k skrášľovaniu našej obce. To sú otázky, ktoré rezonujú medzi členmi nášho zväzu, ale aj všetkými, ktorí v minulosti sadili, pestovali, zberali, skladovali prípadne aj predávali vlastnú produkciu najmä ovocia a zeleniny.

Záhrada by mala prinášať nielen dobrý pocit, potešenie v podobe rozmanitých kvitnúcich kvetín, stromov ale aj úžitok, napríklad v podobe zdravšieho ovocia. V lokalite na Lipovci by sme radi vysadili sad, ktorý by slúžil aj k názorným ukážkam štepenia, rezania a ochrany ovocných drevín.

Začať nám treba úplne od začiatku, vymeraním, oplotením, skultúrnením pôdy a samotnou výsadbou. Základom úspechu je výber vhodných ovocných druhov a hlavne odrôd do daných podmienok. Vzhľadom k tomu, že ide o bio koncept, vybrané kultivary musia byť odolné voči najčastejším chorobám a škodcom. Je to najdôležitejší predpoklad odbúrania potreby chemických ochranných prípravkov. Zameriame sa na rezistentné odrody, v  prípade jabloní je ideálne, ak je daná rastlina odolná voči chrastavitosti a múčnatke. V prípade sliviek voči šárke a pod.  Dnes už každý jeden ovocný druh má k dispozícii aj dostatočne rezistentné odrody. Trendom je návrat k starým a osvedčeným odrodám. Väčšinou sú dostatočne odolné a dlhoveké. Nepotrebujú ani systematické ošetrovania agresívnymi postrekmi. Veľa z týchto odrôd sa dá pestovať aj v oblastiach s našou klímou a nadmorskou výškou. So škodcami si tieto dreviny takisto väčšinou dokážu dobre poradiť aj samé. Mnohé modernejšie odrody síce prinášajú síce obrovské a šťavnaté plody, no neraz za cenu toho, že sú náchylnejšie, náročnejšie na pestovanie a je ich preto potrebné intenzívne prihnojovať či chemicky postrekovať.

Dávam Vám to do povedomia hlavne preto, že chcem vám predstaviť projekt ovocného sadu, ktorý by sme spoločne vysadili a samozrejme spoločne užívali jeho plody pre naše záhradkárske účely. Ovocný sad by bol vysadený v lokalite Lipovec v počte zo začiatku cca 300 ks a radi by sme uskutočnili výsadbu spoločne s našou základnou školou, aby aj naši rosinskí žiaci priložili ruku k dielu a získali praktické skúsenosti pri výsadbe ovocných stromkov.  Neskôr v sade by sa uskutočňovali praktické ukážky, štepenia ako aj poriadali rôzne súťaže napr. v reze ovocných stromov, tak ako to v minulosti organizoval okresný výbor záhradkárov v obci Turie. Všetky tieto aktivity by sme preniesli do nášho sadu a týmto spôsobom by sme spropagovali záhradkárstvo a našu činnosť. To je náš zámer a neviem si nič krajšie predstaviť ako si spoločne posedieť v rozkvitnutom sade napr. aj pri mobilnom dome s terasou, ktorý bude neskôr umiestnený v tomto sade.

   Ak Vás tento zámer oslovil a chcete sa k nemu vyjadriť, poprosím, aby ste tak urobili v diskusii a dali aj ďalšie podnetné návrhy.

    K druhej otázke : čo môžeme my záhradkári spraviť, akým spôsobom môžeme prispieť k skrášľovaniu našej obce ?  Odpoveď je jednoduchá, aspoň tak to vidím ja, stačí, aby nás obec na čele s našim starostom podporila v našich projektoch, ktoré sme prezentovali už v minulosti a kvôli nedostatku financií sme ich nedokázali uskutočniť aj keď elán a nadšenie boli. Pripomeniem niektoré : výsadba okrasnej zelene pri obidvoch vstupoch do obce, výstavba obecnej studne, výsadba okrasných parčíkov v obci, ako aj oddychovej zóny na bývalom smetisku.

      Nedá mi z tohto miesta nespomenúť našu hlavnú akciu, “ Jeseň na dedine “ , ktorej dva ročníky, mali skutočne mimoriadny ohlas a zároveň z tohto miesta sa chcem vám všetkým ešte raz poďakovať za uskutočnenie týchto záhradkárskych osláv, veď nešlo len o remeselné činnosti, folklórne súbory, ale táto naša akcia je zameraná hlavne na prezentáciu našich vlastnoručne dopestovaných plodín. No chcem sa vám aj ospravedlniť za neuskutočnenie ďalšieho ročníka, ktorý bol pripravený v roku 2016, všetko sme mali zorganizované, prisľúbené boli účasti súborov, sokoliarov, kolotočiarov, dychových hudieb, no nemali sme to šťastie na počasie a naše oslavy záhradkárstva sme museli zrušiť aj kvôli tomu, že som finančne nedokázal zabezpečiť túto našu akciu a jednotlivé súhry ako počasie, nedostatok financií sa podpísali pod jej neuskutočnenie a tu by som apeloval na nášho  starostu, keby bol naklonený tejto krásnej akcii a spoločne by sme prezentovali tento záhradkársky festival.

Naša činnosť v roku 2016 sa riadila plánom práce, ktorý sme odsúhlasili na februárovej výročnej schôdzi a plnili sme nasledujúce úlohy.

 

Výtvarná súťaž, spolupráca so žiakmi ZŠ Rosina

Rez dreva a výroba fošní pre ZŠ Rosina

Úprava školského ihriska - bežeckej dráhy 

Beseda s ukážkou rezu stromkov s profesorom Ivanom Hričovským 

Výlet Valtice, zámku, záhrady a prehliadka Valtického podzemia

Deň záhradkárov, výmena skúseností, súťaže.

Ošetrenie okrasných čerešní, sakúr / rez výhonov a postrek proti voškám /

Rez a ošetrenie vysadených ovocných stromčekov v katastri obce a presvetlenie prestarnutých ovocných stromov.

Príprava folklórnej akcie „Jeseň na dedine“ - plagát

Nákup a úprava gazdovského voza pre dekoračné účely záhradkárskych podujatí a obce.

Súťaž  „Môj dom, moja záhrada.“ 

Vianočné posedenie

     Slovenská záhrada sa za posledné desaťročia zmenila. Od záhrady, ktorá slúžila ako zásobáreň rodinnej komory ľudia sa začali viac orientovať na okrasno – úžitkové záhrady. Zmena prišla s novým spôsobom života. Mladí ľudia už nemajú taký kladný vzťah k pôde ako predchádzajúce generácie ale myslím si, že všetko je v osvete. Veď sa len zamyslime, aké ovocie a zeleninu nám ponúkajú obchodné reťazce, často nevieme určiť chuť jahôd, jabĺk a iného ovocia, ktoré dozrieva niekde v skladoch a tak získava nevýraznú chuť. Dobre vieme ako sa rozžiaria očí detí ale aj dospelých, keď ochutnajú úrodu z vlastnej záhrady, či už spomenuté jahody, ale aj ríbezle, černice, hrášok a iné výpestky zo záhrady. Je na nás, aby sme ukazovali našej mladšej generácii cestu a spôsob ako aj v okrasnej záhrade je možnosť vytvorenia čo aj malej plochy na pestovanie ovocia a zeleniny. Myslím si, že my záhradkári máme svoje skúsenosti z pestovania záhradných plodín, kde tieto skúsenosti sme získavali od predošlých generácii a je len na nás akou formou a spôsobom budeme vysvetľovať aj našej mladšej generácii výhodnosť pestovania plodín vo vlastných záhradách. Pohľad na záhradu sa mení, tak ako sa mení aj život. Času je akosi menej a doba, kedy ľudia prišli z práce a išli pracovať na pole, alebo záhumienku je preč. V dnešnej dobe je našim cieľom mať rozkvitnutú záhradu, bohato rodiace ovocné stromy a kry, mať zdravú zeleninu a zamatový trávnik, zároveň však chceme zo svojej záhrady vytvoriť aj harmonické miesto pohodlného a príjemného oddychu pre celú rodinu. Skĺbiť všetky tieto požiadavky nie je ľahké, vyžaduje si to veľa úsilia, odhodlania, trpezlivosti a záujmu, ale aj odborných a praktických vedomostí, ktoré nájdeme v rôznych knihách, internete, ale aj napriek tomu si musia záhradkári vzájomne pomáhať, predávať si skúsenosti a praktické rady o pestovaní a ošetrovaní okrasných a ovocných drevín, letničiek, trvaliek, cibuľovín, skalničiek, vodných rastlín a zeleniny. Ovocné stromy boli vždy veľmi obľúbené, pretože sú dlhoveké, nastupujú neustále nové tolerantné a rezistentné odrody voči chorobám, pestované sú na rôznych podpníkoch, do rôznych klimatických oblasti, a bežný človek sa len ťažko dokáže orientovať v záplavách nových informácií. Tu chcem dať do pozornosti ovocnú škôlku Stape Vajda so sídlom v Čaklove, kde na svojej webovej stránke majú veľmi dobre zohľadnený prehľad o podpníkoch na jednotlivé odrody ovocných stromov. Ono sa to nezdá ale na akom podpníku je ten stromček naštepený, tak verte, že je to rozhodujúce pre jeho rast a vašu úrodu. Preto vás žiadam venovať zvýšenú pozornosť podpníku pri kúpe ovocného stromčeka.  Aj kvôli týmto okolnostiam budeme organizovať prednášky, inštruktáže, názorné ukážky výsadby a  rezu ovocných stromov. Vo svojich záhradách máme vysadené ovocné stromy, ktoré sú zanedbané,  prípadne s nevhodným a neperspektívnym sortimentom a uvažujeme ich obmeniť, tu by som sa pozastavil  a pouvažoval, čo je dobré,  treba rozhodne zachovať, ošetriť, veď niektorým starým odrodám sa tieto nové len, ťažko vyrovnávajú.

Nie som si celkom istý, či sme celkom docenili význam našej zástavy,  ktorá bola vyhotovená na základe nášho projektu a ako prví na Slovensku sa môžeme hrdiť vlastnou zástavoupráporom, ktorú nám podľa vlastného návrhu zhotovila p. Evka Nováková a jej precízne spracovanie malo úspech nielen medzi našimi záhradkármi ale dokonca bola vystavená aj na republikovom sneme záhradkárov v Nitre a samotné predsedníctvo republikového výboru na čele s bývalým prezidentom SR p. Gašparovičom vyslovilo uznanie našej činnosti a zaradili nás medzi najlepšie záhradkárske organizácie v SR. Mám vám odovzdať pozdrav od tajomníka rep. výboru p. Korčeka a profesora Ivana Hričovského, ktorý  sa neustále teší na stretnutia s nami, len z našej strany treba doladiť termín, ale som presvedčený, že s hrdosťou prijme pozvanie a poskytne odborné rady pri výsadbe ovocného sadu.

Veľmi peknou aktivitou bolo uskutočnenie záhradkárskeho dňa so športovým popoludním, gulášom, ako aj súťaž v kopaní lopty na bránu medzi ženským a mužským mužstvom. Výsledok sa mi za chlapov ani nepatrí komentovať, pretože muži už tretí rok prehrali a čo nás môže tešiť tak je to len to, že víťazky sa s nami podelili s cenou, za čo im patrí poďakovanie.

Teší nás, že sme zorganizovali súťaž  Môj dom moja záhrada  a tie najkrajšie záhrady a balkóny po ich vyhodnotení na vianočnom posedení budú dnes ocenené.

To je len stručný prierez našich aktivít, ktoré sme spoločne pripravili a chcem Vás informovať, že náš výbor sa zišiel celkovo 7 x, kde sme sa zaoberali činnosťou našej organizácie a samotnými akciami.

Do pozornosti Vám chcem dať výstavy a akcie na rok 2017, ktoré máte  vytlačené pred sebou , napr.

Výstavisko Trenčín : 23. ročník veľtrhu záhradkár 2017 v dobe od 5.4 do  9.4. 2017

Kvetena Banská Bystrica 25.4. – 28.4.2017

Incheba Bratislava : Flóra – 38 ročník veľtrhu kvetín 4. až 7.5.2017

Agrokomplex Nitra 17.8. – 20.8.2017

Od marca do decembra prebieha bezplatná telefonická poradňa o ochrane rastlín na tel. č. 0911507222 ing. Matlák – materiál máte pred sebou.

Prebieha aj poradňa ovocinársko – pestovateľská – prof. Ing. Ivan Hričovský  od marca do decembra na t.č. 02 20707177 – materiál máte pred sebou.

Do pozornosti Vám chceme dať aj výstavu Torty a svet pečenia v Trenčíne v dňoch 12. a 13. 5. 2017 a výstavu kôň 26.8. a 27.8.2017 taktiež na výstavisku v Trenčíne.

Na uvedené záhradkárske výstavy majú záhradkári po predložení platného preukazu výrazné zľavy, napr. výstavisko Trenčín 50 percent, zľava je pri nákupe tovaru v záhradkárskych potrebách na ul. Sládkovičovej v Žiline, v našej obci nám záhradníctvo Gaba, Janka Barčiaková poskytuje zľavu vo výške 10 % samozrejme po predložení preukazu.

     Vážení priatelia, záhradkári, vymenované aktivity by nebolo možné realizovať bez vašej ochoty pracovať pre záujmy organizácie, sami dobre viete, ako sme sa spoločne radili, či máme kúpiť pre potreby zväzu a obce gazdovský voz, ktorý by slúžil na dekoračné účely a propagáciu  obce. Spoločne sme prijali rozhodnutie a tak sa v našom vlastníctve ocitol tento prenádherne kovaný voz a naše aj tu prítomné záhradkárky už pripravujú dekoráciu pre potešenie všetkých návštevníkov našej obce.

     Záhradkárstvo je o tvrdej, často namáhavej a nikdy nekončiacej práci, o bolesti chrbta a niekedy aj celého tela. Výsledkom je však nielen chutná zelenina, šťavnaté ovocie vlastnoručne dopestovaných plodín, ale aj užívanie si života v záhrade, pohľad na zakvitnuté záhony kvetov, posedenie s priateľmi, známymi.....priali by sme si, aby sa v našej organizácii stretávali práve takí ľudia – milovníci prírody a jej krás, ľudia túžiaci po zdravých a chutných plodinách a nadšení pestovatelia zeleniny, kvetov a ovocia.

       Vážení priatelia, v mene výboru našej organizácie chceme sa vám poďakovať za vykonanú prácu a v nasledujúcom období vám prejeme veľa zdravia, pohodu a pracovných úspechov s presvedčením, že optimizmus zvíťazí nad rôznymi situáciami, ktoré nám život prináša.

V Rosine 25. 3. 2017                                  

                                     Predseda ZO SZZ Rosina :

                                         Jaroslav Lysík