Predseda ZO SZZ Rosina

Jaroslav Lysík

0917 960 218   lysik.j@gmail.com

Výstava ovocia a zeleniny spojená s ukážkou ľudových remesiel a prácami žiakov ZŠ Rosina