Predseda ZO SZZ Rosina

Jaroslav Lysík

0917 960 218   lysik.j@gmail.com

Výstava ovocia a zeleniny spojená s ukážkami ľudových remesiel a prácami žiakov MŠ a ZŠ 12,13,14. 10. 2013