Predseda ZO SZZ Rosina

Jaroslav Lysík

0917 960 218   lysik.j@gmail.com

Záver roka, zber a spracovanie úrody členmi zapojenými v brigádnickej činnosti v roku 2013