Predseda ZO SZZ Rosina

Jaroslav Lysík

0917 960 218   lysik.j@gmail.com

 

VOŠKY

napísané 1.9.2014, zverejnil Jaroslav Lysík, aktualizované 15.9.2014

Ich premnoženie vedie k zastaveniu rastu výhonov, ich deformáciam, zníženiu asimilačnej plochy stromu, následne k oslabeniu rastu, nižším úrodám, ... Ich škodlivosť je proste všestranná, nehovoriac o tom, že patria medzi najväčších šíriteľov chorôb. Vyskytujú sa na jadrovinách, kôstkovinách aj drobnom ovocí. Ochrana proti nim je nevyhnutná, vykonáva sa podľa potreby v priebehu celého roka, pričom najdôležitejšia časť boja proti voškám je práve na jar, na začiatku vývoja nových výhonov.. Vhodnými prípravkami sú Actara 25 WG, Bi 58 EC - Nové, Calypso 480 SC, Dursban 480 EC, Pyrinex 48 EC, Pyrinex 25 CS, Mospilan 20 SP, Nurelle D, Nurelle Max, Pirimor 50
WG, Reldan 40 EC, Vektafid A.
Doporučujem pred postrekom proti piliarkam sa uistiť, či náhodou nemáte na ovocných drevinách aj výskyt vošiek. V prípade pozitívneho nálezu doporučujem využiť križovanie sa výskytu škodcov v jednom termíne a zarobiť si hneď väčšie množstvo postreku..

Tiež doporučujem nepoužívať stále ten istý prípravok, budujete tým u škodcu rezistenciu voči danému prípravku.