Predseda ZO SZZ Rosina

Jaroslav Lysík

0917 960 218   lysik.j@gmail.com

 

Pestovanie jahôd

napísané 1.9.2014, zverejnil Jaroslav Lysík, aktualizované 2.9.2014

Kedy sa jahody vysádzajú a ako ich pestujeme dlho na jednom mieste?
Jahody najčastejšie vysádzame v auguste. Na jednom mieste ich pestujeme maximálne 3 roky. Pestovanie v ďalších rokoch prináša veľa drobných plodov, preto sa lepšie oplatí založiť si novú výsadbu. Pestovanie jahôd prinesie opravdivú radosť, ak sa na výsadbu dobre pripravíme. To znamená, že na jar vysadíme predplodinu, najlepšie skoré zemiaky, ktoré sme na jeseň dobre vyhnojili dobre vyzretým kompostom. Jahody vysádzame na vzdialenosť 80 x 40 cm. Na výsadbu použijeme len prvý a druhý dcérsky poplaz z materskej sadenice, ktoré si predpestujeme na záhone tak, že ak prvé poplazy vytvárajú prvé korienky, oddelíme ich od materských jahôd, vysadíme na zakorenenie na vzdialenosť 20 x 20 cm a až potom, keď vytvoria bohatú koreňovú sústavu, presádzame ich na trvalé miesto v záhradke na vyššie uvedenú vzdialenosť.

Aký význam má predpestovanie nových sadeníc?
Význam je obrovský. Tým, že prvé poplazy oddelíme od materských rastlín, tieto sa snažia si sami vytvoriť bohatú koreňovú sústavu s pevnou listovou plochou. Ak berieme nové poplazy priamo zo starých záhonov, tie nové poplazy sú väčšinou slabšie zakorenené, majú slabšiu listovú plochu, pretože všetky živiny čerpali z materských jahôd, v nasledujúcom roku prinášajú oveľa menšiu úrodu, ako dobre zakorenené a predpestované rastliny.
Počas zberu jahôd všímame si najmä tie trsy, na ktorých je najviac plodov, rastliny, ktoré sú menej napadnuté hubovými chorobami a škodcami, označíme si ich a robíme tzv. pozitívny výber sadeníc. Ma to obrovský význam, pretože pri výbere poplazov z najlepšie rodiacich materských rastlín, získame kvalitné potomstvo s vysokou úrodou prvých plodov v nasledujúcom roku. Pri takýchto výberoch niektoré sadenice už v prvom roku po výsadbe môžu priniesť na jednej rastline aj vyše 150 plodov. No, sú aj také rastliny, na ktorých je len 5 – 10 plôdikov, takže vždy sa oplatí rastliny si predpestovať a na výsadbu používať len najlepšie poplazy z najbohatšie rodiacich trsov jahôd.

Kedy a ako prihnojovať jahody?
Jahody je najlepšie prihnojovať skoro na jar, a potom hneď po zbere úrody. Prihnojovanie porastov jahôd po zbere má veľký význam pre nasledujúcu úrodu v ďalšom roku, pretože už v tomto období sa na rastlinách zakladá budúca úroda. Môžeme použiť viaczložkové hnojivá, ako sú NPK, Cererit, ale najmä špecializované hnojivá Fragarin, vždy prihnojujeme podľa návodu, opatrne, aby sme nespálili jahodové srdiečko rastlín. Pred vyhnojením, zo starých trsov odstránime suché a škvrnitosťami napadnuté listy tak, aby sme nepoškodili jahodové srdiečko rastlín. Takto prihnojené trsy jahôd do príchodu zimy vytvoria novú, zdravú listovú plochu a vytvoria základ budúcej úrody. Súčasne odstránime z porastu nadbytočné poplazy, pretože tie zahusťujú porast a takto prehustené podliehajú hubovým chorobám a škodcom.

Ktoré choroby a škodcovia spôsobujú najväčšie škody?
Tým, že jahody sú veľmi husté v poraste je nadbytočná vlhkosť vhodná na šírenie plesní, takže vo vlhkých a daždivých rokoch značná časť plodov nám splesnivie. Súčasne jahody, poškodzuje najmä kvetovka jahodová, ktorá už počas kvitnutia poškodzuje kvety a namiesto plodov, na kvetoch vidíme len čierne poškodené miesta. Skrúcanie trsov nám spôsobuje roztočík jahodový. Fialová škvrnitosť lisov sa prejavuje na listoch bielo –fialovými škvrnami.
Najdôležitejšou ochranou proti chorobám a škodcom je vždy výber najlepších rastlín odolnejších voči týmto chorobám, to znamená, že jahody sadíme riedko. Pred kvitnutím striekame napr. Decisom alebo použijeme Zolone EC, prípadne niektorí ďalší insekticídny prípravok. Hubové choroby, najmä plesne obmedzujeme napr. Ridomilom, Kuprikolom a pod.

Autor:Ing. Eduard Jakubek