Predseda ZO SZZ Rosina

Jaroslav Lysík

0917 960 218   lysik.j@gmail.com

 

Výchovný rez ovocných stromov

napísané 1.9.2014, zverejnil Jaroslav Lysík, aktualizované 25.10.2014

Ovocné stromčeky, ktoré si kúpime v ovocných škôlkach, alebo v záhradkárstvach je potrebné upraviť, aby po vysadení dobre zakorenili a vytvorili dostatočne pevnú korunu, ktorá dokáže v ďalších rokoch pestovania prinášať pravidelnú úrodu kvalitného ovocia a súčasne vytvárať mladé rodivé drevo. Výchovným rezom sa snažíme v prvých rokoch po výsadbe vytvoriť dobrý predpoklad, zakorenenie a rast nových výhonkov.
Ako uplatňujeme výchovný rez po výsadbe ovocných stromčekov? Stromčeky po vyoraní v ovocných škôlkach stratia najmenej 2/3 aktívnych, jemných koreňových vlásočníc, ktoré v prvých rokoch dodávali rastúcim stromčekom potrebné živiny a vodu. Po ich vybratí a výsadbe do našich záhrad im tieto korienky chýbajú, ale výhonky a pôvodná korunka stromčekov im ostala neporušená, preto koreňová sústava nestačí dodávať potrebné živiny do ponechanej korunky stromčekov, preto je nevyhnutné mierne zakrátiť korene, odstrániť nalomené a nahnité a hlboko skrátiť všetky výhonky, konáriky, aby koreňová sústava dodávala potrebné živiny pre nový rast mladých letorastov a dobré zakorenenie. Ak toto hlboké skrátenie neurobíme hneď na jar, po uplynutí jarných mrazov, alebo keď čakáme až keď stromčeky vytvoria prvé lístky, stromčeky nám veľmi slabo zakoreňujú a vo väčšine prípadov vôbec nerastú a vyčerpané zaschnú, odumierajú. Predísť tomu môžeme tak, že každý výhonok v korunke na krátko skrátime. Ako hlboko je potrebné korunku stromčekov skracovať? Stromčeky vysadené v uplynulom roku na jeseň alebo tie, ktoré vysadíme na jar v tomto roku skrátime tak, že každý výhonok, nech je akokoľvek dlhý, skrátime na dĺžku asi 5 – 10 cm, na ktorom ostanú len 2 – 4 púčiky. Stredný výhonok, tzv. stredník, skracujeme asi 10 – 15 cm nad bočnými, v jednej rovine zrezanými výhonkami. Pri skracovaní striháme tesne nad púčikom, ktorý má smerovať smerom von z koruny, aby sme v ďalšom období dosiahli dostatočne svetlú, otvorenú korunu pre tvorbu rodiaceho obrastu.
Ako postupujeme pri skrátení stromčekov, ktoré nemajú zapestovanú korunu ? Ak sme do záhradky vysadili jednoročné hrotiaky, tzv. špičiaky, ktoré nemajú bočné výhonky, tak skrátenie stromčeka urobíme vo výške 50 – 80, niekedy až 100 cm, podľa pestovaného tvaru stromčekov. Tento základný alebo výchovný rez v prvom roku je najdôležitejší, ak ho neurobíme, stromčeky sa trápia v ďalších rokoch tým, že majú veľké problémy so zakoreňovaním a rastom a takéto stromčeky musíme v ďalších rokoch hlboko skrátiť, aby sme ich zachránili a podporili v raste. Ak hlboký rez sme neurobili pred 2 – 3 rokmi po výsadbe, musíme ho urobiť, čím skôr, to znamená na jar v tomto roku.,
Ako pokračujeme vo výchovnom reze v ďalších rokoch pestovania? Výchovný rez najčastejšie uplatňujeme 3 roky, potom presvetľujeme ovocné stromčeky tzv. udržiavacím alebo presvetľovacím rezom. Stromčeky v druhom až treťom roku vo výsadbe upravujeme tak, že každý hlavný výhonok skrátime o 1/3 dĺžky, čím sa snažíme dať základ budúcej korunke, aby kostrové konáre boli dostatočne pevné a rozvetvené. Týmto skracovaním vytvárame len rastové drevo a netvoria sa nám kvetné púčiky, ktoré sa budeme snažiť vytvárať na ovocnom strome od 3 roku pestovania, čo sa dá dosiahnuť správnym rezom, to znamená, že od štvrtého roku pestovania žiadny jednoročný výhonok nesmieme zakrátiť, pretože jeho skrátením by sme podporovali pri jabloniach, hruškách, slivkách a čerešniach len tvorbu rozkonárených nerodiacich výhonkov, tzv. „metiel“, ktoré nám nerodia len zahusťujú korunu stromov.
Aký dlhý čas je potrebný na premenu listových púčikov na púčiky kvetné? Pri spomínaných druhoch jednoročné výhonky potrebujú mať celý tento rok pokoj, to znamená, že nesmieme skrátiť dĺžku minuloročného prírastku o žiadnu 1/3, ¼ a pod. Ak výhonok neskrátime, všetky listové púčiky sa do konca tohto roku prirodzenou formou premieňajú na púčiky kvetné a krátky plodonosný obrast. V ďalšom roku sa z týchto vytvorených kvetných púčikov začínajú tvoriť prvé plody, čiže stromčeky začínajú rodiť. Skracovať o 1/3 dĺžky môžeme z ovocných druhov len marhule, tzv. Šittovým, júnovým rezom, skrátiť môžeme aj višne a broskyne, pretože ich jednoročné výhonky majú okrem listových púčikov aj púčiky kvetné. Je potrebné tieto základné premeny a tvorbu rodiaceho dreva poznať, pretože v opačnom prípade nikdy nedokážeme správne orezať, to znamená pochopiť a vytvárať nie množstvo zbytočných výhonkov, ale na stromoch dosiahnuť taký počet kvetných púčikov a plodonosného dreva, aby ovocný strom prinášal len toľko ovocia, koľko dokáže na strome v dostatočnej kvalite udržať do obdobia zberu. Ako výchovným rezom upravujeme drobné ovocie? Stromčekové tvary ríbezlí a egrešov upravujeme tak, že na jeseň vysadené stromčeky skrátime tak, že každý jednoročný výhonok skrátime na 2 – 3 púčiky, aby sme v ďalších rokoch dopestovali dostatočné, pevné a silné jednoročné výhonky, ktoré presvetľovacím rezom v ďalších rokoch upravujeme. Kríčkové novovysadené ríbezle skrátime úplne nad zemou tak, aby nad povrchom pôdy nám ostali 2 – 3 púčiky. Po tomto výchovnom, hlbokom reze podporíme nielen veľmi potrebné zakoreňovanie, ale dosiahneme silné jednoročné výhonky, na ktorých v ďalších rokoch sa snažíme získať, čo najväčšiu rodivosť. Po hlbokom skrátení nám počas vegetácie vyrastie niekoľko výhonkov, z ktorých ponechávame v každom roku len 3 – 4 najlepšie vyvinuté výhonky a ostatné odstránime úplne pri zemi, aby sme za 3 roky si dopestovali 7 – 12 rodiacich výhonkov. Novovysadené maliny, černice skracujeme na jar na dĺžku asi 30 – 50 cm, aby sme taktiež podporili dobré zakorenenie a tvorbu nových výhonkov. Rodiace maliny skracujeme na výšku 100 – 120 cm, aby sme po skrátení, dosiahli bohatšie vyrašenie letorastov, a tým aj vyššiu úrodu.