Predseda ZO SZZ Rosina

Jaroslav Lysík

0917 960 218   lysik.j@gmail.com

 

Rez jabloní a hrušiek

napísané 1.9.2014, zverejnil Jaroslav Lysík, aktualizované 25.10.2014

Tým, že v predchádzajúcich rokoch sme nesprávnym rezom, t. j. skracovaním jednoročných výhonkov o jednu tretinu poskracovali koncové prírastky, vytvorili sa na koncoch ovocných stromov ešte väčšie rozvetvenia, získali sme tzv. „metlu“ s bohatým rozkonárením, pričom na týchto výhonkoch nemáme kvetné púčiky, len listové, takže tieto výhonky nerodia. Ak rez opakujeme každý rok, sme z toho nešťastní, pretože stromy tvoria rok čo rok stále viac výhonkov bez rodivosti. Nesprávny rez výhonkov, t. j. skracovanie, prináša len tvorbu ďalších výhonkov bez plodnosti. Týmto, tzv. skracovaním koncových prírastkov, vytvárame a zahusťujeme koruny stromov, pričom sme sa snažili znížiť dosiahnutú výšku výhonkov a konárov. Dosiahli sme však pravý opak, stromy rastú ešte rýchlejšie a nerodia. Pri jednoročných výhonkoch týchto druhov, ak chceme, aby sa vytvorili kvetné púčiky, to znamená, aby listové púčiky na výhonkoch sa premenili na kvetné, nesmieme jednoročné výhonky skracovať, ale ponecháme ich jeden rok bez skrátenia, a tým vytvoríme na jednoročných výhonkoch plodonosný obrast, to znamená, že ovocné stromy vytvoria kvetné púčiky a rodia.

Ako znížime výšku stromov, ktorú sme dosiahli pravidelným, nesprávnym skracovaním?
Rozkonárenie, to znamená vytvorenie 3 – 5 výhonkov po predchádzajúcom nesprávnom skracovaní, upravíme takto:
Rez na bočný výhonok - Na každom rozkonárenom konáriku, rezom odstránime úplne od základu všetky 3 – 4 výhonky a ponecháme len jeden bočný výhonok, ktorý však nesmieme skrátiť, jeden rok ho ponecháme úplne bez skrátenia, pričom výhonok za jeden rok vytvorí z listových púčikov plodonosné kvetné púčiky, čím sa vytvorí budúca úroda

Ak je jednoročný výhonok veľmi dlhý a zasahuje do ďalšieho stromčeka, kedy ho vlastne skrátime?
Jednoročný výhonok neskracujeme tým, že ho ponecháme od jari do septembra bez skrátenia, vytvorí výhonok plodonosné púčiky, ale súčasne v niektorej časti výhonka sa okrem plodonosných púčikov na výhonku vytvorí bočný, kratší výhonok a po zbere úrody alebo až v predjarí na budúci rok, upravíme dĺžku výhonka rezom na bočný výhonok, pričom bočný výhonok nesmieme skracovať a postupne to opakujeme v ďalších rokoch. Rezom na bočný výhonok znížime dĺžku výhonku a súčasne dosiahneme na výhonku plodonosný obrast.

Tento rez platí pre všetky druhy ovocných stromov alebo len pre jablone?
Takýmto spôsobom, to znamená neskracovaním jednoročných výhonkov, režeme okrem jabloní aj hrušky, slivky a čerešne. Ak by sme tieto ovocné druhy skracovali, čo robí väčšina záhradkárov, dosiahli by sme opäť len a len bohaté rozkonárenie tzv. „metly“, kde sa netvorí plodonosný obrast, čiže ovocné druhy nesmieme skracovať, ale jednoročné výhonky ponecháme celé, a tým, že na nich nerobíme žiadny zásah, jednoročné výhonky s listnatými púčikmi sa postupne premenia na púčiky kvetné.

Čo však s vysokými korunami stromov, kde sme v predchádzajúcich rokoch uplatňovali nesprávny rez?
Ak sme nesprávnym rezom dosiahli vysoký vzrast stromov, musíme presvetľovacím rezom koruny stromov upraviť a znížiť. Po zbere plodov alebo na jar z korún stromov odstránime vo väčšine prípadov vnútorné rozkonárenia, pričom režeme s otáčavou pílkou tak, že vnútorné hrubé konáre odrežeme až pri rozvetvení a bočný, vhodne umiestnený konár, ponecháme. Každý takýto konár má ďalšie bočné rozkonárenia, kde postupujeme podobne, to znamená, vrchné rozvetvenia odstraňujeme a bočný konár ponecháme. Týmto spôsobom sa snažíme vytvoriť dostatočne vzdušnú a riedku korunu stromov, kde má prístup slnko a vzduch. Ovocný strom, ak má veľký počet konárov, prináša veľa drobných, menej kvalitných plodov s nízkou cukornatosťou. Týmto spôsobom môžeme o niekoľko rokov znížiť výšku ovocných stromov o 1/3 až polovicu, dosiahnuť lepšie ošetrovanie, zber, rez stromov a pod.

Ako reaguje ovocný strom po hlbokom reze? Tým, že ovocné stromy boli 15 - 20 rokov nesprávne rezané a urobíme opravný hlboký rez, ovocné stromy v ďalšom roku vyháňajú jednoročné výhonky, tzv. vlky a vytvárajú a prehusťujú korunu stromov. Rezom tieto vlky už počas vegetácie odstraňujeme, úplne na konárový krúžok, môžeme ich pokiaľ sa to dá aj vylamovať, pričom niektoré z nich môžeme ponechať ako vhodný budúci obrast, na ktorom sa postupne vytvoria plodonosné púčiky. Po týchto hlbokých rezoch sa nesmieme vrátiť k predošlému návyku skracovania o 1/3 dĺžky, pretože by sa na výhonkoch vytvárali tie isté chyby, to znamená, len a len rozkonárenia s veľkým množstvom jednoročných výhonkov, na ktorých nie sú kvetné púčiky.

Je potrebné po hlbokých rezoch ošetrovať rezné rany?
Všetky väčšie rezné plochy zatrieme štepárskym voskom alebo latexovou farbou. Pri rezoch dávame však pozor, aby sme nevytvárali čapíky, ale aby rez bol urobený na konárový krúžok, aby sa rezná rana rýchle zahojila, to znamená, že k tomu potrebujeme kvalitný záhradnícky materiál.

Týmto rezom, to znamená odstraňovaním nadbytočných konárov, pokračujeme aj v ďalších rokoch?
Ovocné druhy ako sú jablone, hrušky, čerešne a slivky takto upravujeme každý rok, pričom môžeme ich presvetľovať po zbere úrody alebo v predjarnom a jarnom období. Jednoročné výhonky neskracujeme, len podľa pestovaného spôsobu upravujeme, t.j. vyväzujeme do mierne šikmej a vodorovnej polohy, len nie skracujeme.

Kedy režeme čerešne a slivky?
Kôstkoviny, ale aj ďalšie ovocné druhy, môžeme presvetľovať hneď po zbere úrody. Väčšie stromy čerešní režeme s dozretými plodmi, pričom zrelé čerešne na zemi môžeme pokojne pooberať. Aj vysoké koruny môžeme znížiť na potrebnú výšku tak, aby koruny stromov boli nižšie, aby sme dozrievajúce plody mohli pokojne pozberať. Hrubšie konáre stromov režeme na dvakrát tak, aby sme nepoškodili ďalšie konáre. Najprv odstraňujeme na konárový krúžok vnútorné, do koruny stromov rastúce konáre a postupne presvetľujeme celú korunu stromov. Rezné rany opäť zahladíme a zatrieme štepárskym voskom alebo latexovou farbou. Podobne pri reze postupujeme aj pri slivkách.

Akým spôsobom režeme štíhle vretená jabloní?
Štíhle vreteno je veľmi vhodným tvarom pre pestovanie v záhradkách. Stromčeky sú nízke, ovocie pekne sfarbené a všetky práce môžeme robiť zo zeme, nepotrebujeme rebríky a podobne. Základom pestovateľského úspechu, okrem dôkladnej prípravy pôdy je výber vhodných, voči chorobám odolných odrôd, ktoré sú naštepené na slaborastúcich podpníkoch, ako je napr. podpník M 9. Ovocné stromčeky po výsadbe skrátime na výšku 40 - 50 cm. Po reze vyrastú bočné výhonky, ktoré počas vegetácie vyväzujeme do vodorovnej a mierne šikmej polohy, k vybudovanej drôtenke. Jednotlivé výhonky vyväzujeme na jednu a druhú stranu od kmeňa tak, aby si vzájomne neprekážali v raste. Tie letorasty, ktoré sú nadbytočné, odstránime celé od základu. Výhonky, ktoré ponecháme, nikdy neskracujeme. Skrátime vždy len stredný výhonok (predlžovanie kmeňa), aby sa nám aj v ďalších rokov vytvárali bočné výhonky, ktoré každoročne vyväzujeme k drôtenke, bez skracovania. Zásada rezu je tá istá, len spôsob pestovania, tvarovania je plošný v smere vybudovanej drôtenky. Autor: Ing. Eduard Jakubek